IGV-lid Adriaan Intveld heeft een aantal gedigitaliseerde 'Officiersboekjes' (1837-1872) verzameld en ter beschikking gesteld.
Het gaat om de naam- en ranglijsten van de officieren en ook andere militaire ambtenaren van het Nederlandse leger in Oost-Indië. 
Zie voor een uitgebreide geschiedenis van de Officiersboekjes dit stuk van H. Ringoir, gepubliceerd in Jaarboek Armamentaria (nr. 6, 1974/1975).
Onderstaande collectie zal nog verder worden aangevuld.

Het overzicht bevat ook de 'Alphabetische naamlijst van gepensioneerde Nederlandsche koloniale ambtenaren, officieren en hunne weduwen en weezen' van 1866, beschikbaar gesteld door Henk Verbaarschott. Die bevat dus meer informatie dan een standaard 'officiersboekje', omdat ook de laatst bekende woonplaats is opgenomen.

- Overzicht en verklaring van in de Officiersboekjes voorkomende tekens
- Officiersboekje 1837 (6e jaargang) (Oost-Indië)
- Officiersboekje 1845 (14e jaargang) (Oost-Indië)
- Officiersboekje 1853 (22e jaargang) (Oost-Indië)
- Naamlijst gepensioneerde Nederlandse koloniale militaire en civiele ambtenaren (Oost- en West-Indië)
- Officiersboekje 1871 (40e jaargang) (Oost-Indië)
- Officiersboekje 1872 (41e jaargang) (Oost-Indië)