De Indische Genealogische Vereniging beschikt over een uitgebreide verzameling van kopieën van passagierlijsten betreffende de repatriëring.
Hiervan zijn destijds per vaart indexen gemaakt (voor een overzicht van alle vaarten zie: http://www.passagierslijsten1945-1964.nl).

Onderstaande publicaties bevatten alle indexen van het op het titelblad vermelde schip, voor zover deze zich in de collectie van de Indische Genealogische Vereniging bevinden. De bestanden zijn voorzien van een uitgebreide inleiding en alleen te downloaden door IGV-leden.