Het eerste bestand in deze categorie bevat deel 1 van transcripties van documenten uit de kerkelijke registers van de Noordkust van Java, met name Semarang (1691-1732).
IGV-lid Tom de Vroom heeft transcripties gemaakt van documenten betreffende doopregisters, lidmaatregisters en visitaties van de gereformeerde kerk aan de Noordkust van Java in de jaren 1691-1732. De transcripties zijn deels gecorrigeerd door IGV-lid Rob Dumas.
De tekst is zoveel mogelijk weergegeven zoals in de oorspronkelijke documenten (incl. taal en schrijfwijze). Een enkele verklaring is tussen vierkante haken gezet.
Er is een alfabetische index op familienamen en patroniemen, waarin alle varianten van die namen in de tekst als aparte personen worden weergegeven.
Meer (achtergrond)informatie vindt u in het bestand zelf.
Het bestand is alleen te downloaden door leden van de Indische Genealogische Vereniging.